SERVIZO SANITARIO DO CENTRO SERVIZOS SOCIAIS

Calle Principal, 44, 15800 (Coruña, A)

Servicios

Enfermería


CCN: 1215004407

Dependencias funcionales: Publicos

Organización: Municipio